Ortopedická
ambulance

 Naše službyobrzek2

Ortopedické ambulance

1. Ortopedická ambulance RHG  s.r.o. Tiché údolí 376  Roztoky u Prahy

Ambulance zajišťuje ortopedickou péči o děti a dospělé  a péči o poúrazové stavy v rozsahu oboru  Ortopedie se zvláštním zaměřením na komplexní léčbu kolenního a ramenního kloubu, včetně operačního řešení, kdy je garantován pacientem zvolený  operatér. Pro její omezenou kapacitu, zde ale není možné provádět akutní ošetřování úrazů (šití, sádrování). RTG vyšetření je dostupné v budově během ordinačních hodin ortopedické ambulance.

Není  nutné doporučení praktického nebo dětského lékaře.

 

2. Ortopedická ambulance Oblastní nemocnice (Klaudiánovy) nemocnice Mladá Boleslav

Ambulance je umístěna přímo v areálu nemocnice na 1. patře nové budovy  chirurgických oborů. V těsné blízkosti je parkoviště a bezbariérový přístup. Ambulance zajišťuje  péči v  rozsahu ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Po celou dobu ambulance je k dispozici RTG a ultrazvukové vyšetření. 

 

3) Ortopedická ambulance, RHG s.r.o., Brodce nad Jizerou, čp.314, 294 71  (areál ordinace MUDr. Kadlecové)

Ambulance se nachází  10 minut jízdy po rychlostní  silnici R10  z Mladé Boleslavi a 20 minut  z Prahy. Je umístěna 2 minuty  jízdy od sjezdu z R 10, Exit 33, směr Brodce, v areálu ordinace praktického lékaře MUDr. Lenky Kadlecové . Velkou výhodou je zde bezproblémové parkování zdarma  a celkově velmi příjemná klidná atmosféra. Ordinace zajišťuje  ortopedickou péči v  rozsahu oboru a komplexní léčbu kolenního a ramenního kloubu, včetně operačního řešení, kdy je garantován pacientem zvolený  operatér.  Nabízíme zde také možnost osobní konzultace mimo smluvní ordinační hodiny.
Pro omezenou kapacitu a absenci přístrojového vybavení zde není možné provádět akutní ošetření úrazů.


POZOR!!! - Tato ambulance, jako jediná, nemá smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: 111 - Všeobecná zdrsvotní pojišťovna a 207 - Oborová zdravotní pojišťovna.

 Klienti těchto zdravotních pojišťoven zde hradí veškeré ošetření sám podle níže uvedeného ceníku:

 

Ceník výkonů  pro nesmluvní pojištěnce a služby mimo rozsah úhrady veřejného zdravotního pojištění platný od 18.7.2019:

 

1.Cílené ortopedické vyšetření  - tzn. první ortopedické vyšetření  k jedné určené diagnóze a problému v pracovní době 

   ambulance : 500 Kč

 

2. Injekční aplikace kortikoidu: 200 Kč

 

3.Kontrolní ortopedické vyšetření – tzn. kontrola po první návštěvě : 350 Kč

 

4. Poskytnutí kopie zdravotní dokumentace při její ztrátě pacientem: 200 Kč

 

5. Ortopedické vyšetření pro účely pracovního zařazení, studia, sportu apod.:  1000 Kč

 

6 .Ošetření  neakutních stavů  mimo  dobu smluvenou se  zdravotními pojišťovnami bez  objednání  a na výslovnou žádost        pacienta: 500 Kč

 

7. Ošetření a konzultace zdravotního stavu k dalšímu léčebnému postupu po léčbě na jiném pracovišti a na výslovnou žádost pacienta, tzv. druhý a další názor: 900 Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně  DPH


Klienti zdravotní pojišťovny Škoda, ministerstva vnitra, vojenské zdravotní pojišťovny a průmyslové zdravotní pojišťovny:

Administrativní  poplatek:  150 Kč. Tento poplatek není nijak vázán na rozsah a dostupnost zdravotní péče stanovené ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou a  pacient s ním dobrovolně souhlasí svým podpisem při prvním vyšetření v této ambulanci.

 

Ostatní ceny výkonů, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (viz výše body 4. - 7.) zůstávají nezměněny.

 

  

Odborné konzultace

 

Některé odborné konzultace je možné též provádět prostřednictvím e-mailové pošty na adrese ortobartos@hotmail.com. Průměrná doba odpovědi na email je 3 dny. O víkendech a svátcích je tato možnost bohužel nedostupná.

 

Ortopedické operace

Ortopedické operace jsou prováděny na Ortopedicko - traumatologickém odd. Oblastní nemocnice a.s., Mladá Boleslav. Jedná se o moderní oddělení s třílůžkovými pokoji  a dvěma jednolůžkovými nadstandarty. Operační výkony jsou hrazeny z protředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Druhy ortopedických operací prováděných na tomto pracovišti:

 1.Kloubní náhrady

Standartně jsou prováděny  náhrady kyčelního, kolenního, ramenního  a  unikompartmální náhrada  kolenního kloubu.

 

2. Artroskopické operace

Standartně jsou prováděny artroskopické operace kolenního, a ramenního  kloubu, včetně rekonstrukčních operací, jako je náhrada předního a zadního zkříženého vazu kolene, postranních kolenních vazů, ošetření chrupavčitých defektů kloubů, stabilizace vrozených a potraumatických nestabilit ramenního kloubu nebo rekonstrukce ruptur rotárorové manžety ramene včetně suprakapsulární rekonstrukce pomocí umělého štěpu. U artroskopických operací používáme  k fixaci v převážné většině vstřebatelný materiál. Dále provádíme artroskopické odstranění ostruhy patní kosti a v indikovaných případech artroskopické stabilizace poranění akromioklavikulárního kloubu.

 

 3. Ostatní ortopedické operace

 Korekce osy kolene, tzv. osteotomie, při některých typech artrózy kolenního kloubu jako alternativa  kloubní náhrady. Osteotomie v oblasti kolene provádíme a  fixujeme dlahou PeekPower, Tomofix nebo speciální dlahou iBalance, která je tvořena z kompozitního materiálu PEEK a není třeba ji odstraňovat.