Ortopedická
ambulance

 

Odborná způsobilost

MUDr. Roman Bartoš

 

Strukturovaný průběh lékařské praxe

 

1993 – Promoce LF UK Plzeň v oboru všeobecné lékařství

 

1993 – 1995 :  Ortopedické oddělení Strakonice

 

1995 – 2003 : Ortopedicko - traumatologické oddělení Příbram

 

2003 – dosud :  Ortopedicko – traumatologické odd. Mladá Boleslav

 

2004 - dosud : Ortopedická ambulance, RHG, s.r.o., Roztoky u Prahy

 

Dosažené vzdělání:

 

1997 – Atestace I. stupně z oboru ortopedie

 

2004 – Atestace II. stupně z oboru ortopedie

 

2004 – Licence ČLK k výkonu samostatné lékařské praxe v oboru ortopedie

 

2006 - Licence ČLK k výkonu primáře a školícího lékaře v oboru ortopedie 

 

2010 - Člen společnostii  AGA (Die Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie)

 

2013 - Člen společnosti ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee-surgery and Arthroscopy)

 

Kurzy a stáže:

 

1996 – Sonografický kurz k diagnóze a taktice léčby dětského kyčelního kloubu, FN Bulovka

 

1997 – Základní kurz artroskopie, úrazová nemocnice Brno

 

1999 – Kurz v manuální medicíně část I. A, I.B , IPVZ Praha, doc. Rychlíková

 

2002 – Kurz artroskopické operativy kolenního a hlezenního kloubu ,FN Bulovka

 

2003 -  Kurz v artroskopii a aloplastice kolenního kloubu, FN Plzeň

 

2005 – Kurz artroskopických operací ramenního kloubu, 3. LF UK Praha

 

2006 – Shoulder course, Villach,Rakousko

 

2006 – Shoulder Course, Annecy,Francie

 

2007 - Shoulder Course, Villach,Rakousko

 

2008 - Shoulder Course, Nice, Francie

 

2009 - Shoulder Course, Val d´Isere, Francie

 

2010 - Kurz Atroskopie kyčelního kloubu, ArthroLab, Mnichov, se získáním certifikátu o způsobilosti provádět artrokopické operace kyčelního kloubu.

 

2011 - Kurz Open wedge osteotomie proximální tibie pomocí implantátu iBalance, ArthroLab, Mnichov, se získáním certifikátu o způsobilosti provádět tyto operace.

 

2012 - Shoulder Course, Nice, Francie

 

2015 - Arthrex Knee and Shoulder Master Course gr II.  Arthro Lab, Mnichov,prosinec 2015

 

2016 - Berlin Shoulder Course, duben 2016

 

2016 - Kurz Vyšetřovací technika ramenního kloubu pomocí ultrazvuku, Berlín, duben 2016

 

2016 - Arthrex Knee Master Course gr. III, Arthro lab, Mnichov, květen 2016

 

2016 - Nice Shoulder Course, Nice, Francie, červen 2016

 

2016 - Shoulder symposium, Vídeň, Rakousko, září 2016

 

2017 - Current Trends in Knee Surgery, Basingstoke, Velká Británie, leden 2017 

 

 

 

 

 

Přednášková činnost:

 

2004 – Artrodéza kolenního kloubu při infekčních komplikacích po TEP kolene

Národní ortopedický kongres Praha

 

2008 –  Falešně pozitivní nález MRSA při  náhradě předního zkříženého vazu kadaverózním štěpem.

Národní ortopedický kongres,Plzeň

 

 

2009 – Knotless Anchors in RC repair

Sympózium Mitek Shoulder Institute, České Budějovice

 

2009 - Use  of PushLock Anchors in the Arthroscopic Reconstructive Surgery of the Shoulder

Kongres Slovenské společnosti pro artoskopii, Bratislava

 

2009 - Artroskopické ošetření poranění  akromioklavikulárního kloubu pomocí systému TightRope

Kongres Ortopedické kliniky Bulovka

 

2010 - ARTROSKOPICKÉ OŠETŘENÍ AKUTNÍ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE POMOCÍ IMPLANTÁTU TIGHTROPE.ZKUŠENOSTI PO 1 ROCE

Kongres České společnosti pro artroskopii, Brno

 

2011 - Hip arthroscopy. How to alive the beginnings

Krajský traumatologický seminář, Ústí nad Labem

 

2011 - Rekonstrukce inveterované symptomatické akromioklavikulární luxace pomocí implantátu GraftRope®

          Kongres Ortopedické kliniky Bulovka, Praha

 

2012 - Arthroscopic Stabilisation of Acute Acromioclavicular Joint Dislocation Using the AC TightRope System

          CEOC congress, Portorož, Slovinsko

 

2012 – Vědecký sekretář sympózia Akromioklavikulární luxace, moderní trendy léčby, 15.6.2012, Mladá Boleslav.

 

2012 – Úskalí učební křivky při ASK ošetření kyčelního kloubu, Sympózium Artroskopie kyčelního kloubu, FN Plzeň

 

2012 - Použití dlahy iBalance při vysoké valgizační open wedge osteotomii tibie, XV. Vánoční ortopedické sympózium,  

          Teplice pod záštitou FN Motol, Praha

 

2013 - Vedoucí lektor workshopu fy Arthrex - iBalance, operační technika

 

 

2013 - Rizika a komplikace časné zátěže u vysoké open wedge valgizační osteotomie tibie dlahou iBalance, XVI. Vánoční 

          ortopedické sympózium, Teplice pod záštitou FN Motol, Praha

 

2013 - Spoluorganizátor a lektor výukového semináře Současné trendy artroskopického ošetření ramenního kloubu.  Arthro

          Lab Mnichov, 17.12.2013.

 

2014 - Vedoucí lektor výukového semináře Současné trendy rekonstrukčních operací ramenního a kolenního kloubu.Arthro

          Lab Mnichov, březen 2014.

 

2014 - Současný pohled na artroskopickou stabilizaci akutní AC luxace. Moravské dny ortopedie a traumatologie, Olomouc,

          březen 2014.

 

2014 - All inside Graft Link náhrad předního zkříženého vazu - VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a

          artroskopi, Olomouc. říjen 2014

 

2015 - Současné možnosti řešení zastaralé akromioklavikulární luxace, Soušasné trendy ošetření poranění posterolaterálního 

          komplexu kolenního kloubu. New Trends in Arthroscopy, Přerov, říjen 2015

 

 

2016 - Internal Bracing in Reconstruction of Anterior Talofibular Ligament, 6. Česko-saské dny, Ústí bad Labem, říjen 2016

 

2016 - Artroskopická suprakaspulární rekonstrukce ramenního kloubu, kongres SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii

          a artroskopii), Praha, říjen, 2016

 

2016 - Extrakortikální tibiální fixace při "all inside" náhradě zadního zkříženého vazu, kongres SSTA (Společnost pro sportovní

          traumatologii a artroskopii), Praha, říjen, 2016

 

2016 - Nemetalické implantáty při otevřené osteotomii proximální tibie, Sympózium osteotomie kolenního kloubu, Praha ÚVN

          Střešovice, říjen 2016