Ortopedická
ambulance

Tenisový loket a jiná bolestivá onemocnění v oblasti loketního kloubu

Pod pojmem tenisový loket jsou mezi širokou veřejností vnímány bolesti zevní části loketního kloubu. Tenisovým loktem se nazývá proto, protože byl poprvé popsán u hráčů tenisu, kteří měli špatný backhand a docházelo u nich k přetížení svalů předloktí a vzniku bolestí. Postupem času byly k bolestem v dalších místech lokte přidány názvy sportů, které tyto bolesti způsobovaly. Takto byly popsány bolesti vnitřní strany lokte jako golfový nebo také jako oštěpařský loket, bolesti v zadní části lokte jako horolezecký loket.

Příčiny vzniku bolestí v oblasti lokte však  mohou být velmi různorodé. Velmi často se jedná o projekční bolesti mající příčinu v oblasti krční  páteře (výhřez  meziobratlové ploténky, kostní výrůstky na páteři, způsobující útlak nervových struktur zásobujících oblast lokte), ramenního kloubu (postižení šlach dvouhlavého svalu) nebo se mohou vyskytovat v rámci celkových revmatických onemocněních. Také může dojít k vyvolání bolestí útlakem nervů procházejících v oblasti loketního kloubu.

Příčiny bolestí  samotného kloubu mohou být na základě degenerativních změn kloubní chrupavky lokte (artróza), vrozených deformit, u poúrazových stavů,při akutním nebo chronickém přetížení  začátků svalů předloktí nevhodnou nebo nadměrnou námahou.

V oblasti lokte začínají svaly předloktí. Tyto svaly začínají společnou šlachou na zevní a vnitřní straně lokte. Tyto šlachové úpony mají při úponu na kost  omezené prokrvení, způsobující nedostatečnou výživu  šlachy při určitých typech zátěže. Při nedostatečné výživě pak dochází k vyplavení látek, které způsobují  dráždění a bolestivost šlachy. Pokud je přetížení krátkodobé, bolesti odezní po vysazení zátěže. Pokud však přetížení šlach trvá delší dobu, dochází při jejím úponu na kost k tvorbě kostních nárůstků, které pak dále dráždí šlachu i když je vyvolávající zátěž vysazena. Vytváří se tak bludný kruh obtíží, který lze rozetnout jen příslušnou léčbou.

Při léčbě bolestí v oblasti loketního kloubu je nezbytně nutné najit příčinu vyvolávajících obtíží. Proto je po důkladném vyšetření lokte dále vyšetřováno rameno a krčních páteř, včetně vyšetření neurologem a někdy i revmatologem. Standartně je provedeno RTG vyšetření, dle potřeby pak CT vyšetření, scintigrafické vyšetření nebo vyšetření magnetickou rezonancí. Pokud výsledky vyšetření stanoví příčinu obtíží v oblasti lokte, je zahájena příslušná terapie. Ta je vždy zpočátku konzervativní, spočívající v podávání analgetik, fyzikální terapie (laser, ultrazvuk, elektroléčba, rázová vlna), injekční aplikací kortikoidů, nošení ortézy a v některých případech i sádrové fixaci loketního kloubu.

Pokud selhává veškerá konzervativní terapie a obtíže jsou vážné natolik, že výrazně omezují životní standart pacienta, je nutné zahájit léčbu operační.  Existuje mnoho operačních postupů k řešení obtíží v oblasti loketního kloubu. Pokud je příčina bolestí nitrokloubní (artróza, poúrazové kloubní srůsty) je za pomoci artroskopu provedeno vyšetření kloubu a odstranění vyvolávajících obtíží (povolení kloubního pouzdra ke zvýšení hybnosti lokte, odbroušení kostních výrůstků při artróze, extrakce volných kloubních tělísek nebo přerušení poúrazových srůstů kloubního pouzdra). Pokud příčina obtíží spočívá v přetížení šlachových úponů, provádí se povolení jejich nejvíce namáhaných částí a přesun na méně exponované místo. Při některých typech těchto operací je potřeba pooperační sádrová fixace lokte. Výsledky těchto operací jsou při správně indikaci všeobecně  dobré, ale bohužel často nedosahují takových výsledků, které pacienti očekávají.

Proto na základě ne zcela uspokojujících výsledků standartní konzervativní a operační terapie je v poslední době  v léčbě přetížení svalů předloktí (tenisový, golfový loket) s velmi slibnými výsledky  používána jednorázová injekční aplikace růstových faktorů ze separované krevní plazmy pacienta (ACP). Tato terapie výrazně obnovuje výživu a regeneraci  šlachy a tím zlepšuje její schopnosti  snášet  větší  námahu. Jedná se tedy o terapii, která řeší vyvolávající příčinu obtíží , nikoli pouze následky, tj. bolesti, a v mnoha případech oddálí nebo úplně odstraní nutnost operační léčby. Bližší informace o této léčebné metodě viz sekce FAQ.

 

Případné otázky velmi rád  zodpovím a další informace poskytnu na bartosroman@seznam,cz  a roman.bartos@onmb.cz

 

<< Zpět na zajímavosti