Ortopedická
ambulance

Bolestivá ostruha patní kosti

 

Mnoho pacientů přichází do ambulance s bolestmi paty při nášlapu, které se objevují při delší zátěži a někdy i v noci. Jedná se o bolestivý stav poměrně výrazně omezující pohybový komfort pacienta.

Bolesti tohoto druhu jsou nejčastěji způsobeny přetížením úponů vazivových struktur plosky nohy, které se upínají na patní kost. Při přetížení dochází k omezení výživy namáhaných struktur a vzniku bolesti. Toto přetížení vzniká nejčastěji těžkou a opakovanou zátěží nohy, nevhodnou obuví, jako reakce při deformitách nohy (např. plochá noha, propad klenby) nebo kombinací těchto příčin. Tento stav se odborně nazývá plantární fasciitis. Pokud přetížení trvá delší dobu, dochází v oblasti úponu vazivových struktur na patní kost ke zvýšené tvorbě kosti a vzniká tzv. patní ostruha. Tato ostruha je pak další příčinou bolestí paty i po odeznění vyvolávající příčiny.

Léčba tohoto onemocnění zahrnuje širokou škálu léčebných postupů od omezení provokující zátěže, léků na bolest, změkčujících podpatěnek, rehabilitačních procedur (ultrazvuk, eletroléčba, laser, rázová vlna), RTG ozařování až po operační řešení. Vždy by se měla nejprve řešit přičina těchto obtíží, nejčastěji propad příčné klenby nohy a to buď ortopedickými vložkami nebo v případě těžšího stupně postižení operačním řešením propadlé klenby nohy. Léčba zpravidla začíná podáváním léků na bolest ( např. Ibalgin ), fyzikální terapií (elektroléčba, ultrazvuk, laser) a doporučením obuvi s měkkou podrážkou nebo nošením měkkých, nejlépe silikonových podpatěnek.

Pokud obtíže nadále přetrvávají, provádí se obstřik bolestivého místa injekcí kortikoidu, kdy při správné aplikaci dochází k výraznému a většinou dlouhodobému ústupu obtíží. Tuto aplikaci však není možné provádět často vzhledem k vedlejším účinkům těchto látek (větší riziko infektu v místě aplikace, omezení výživy a tím zhoršení prokrvení a hojení postižených tkání). Dříve velmi rozšířené RTG ozařování není dnes pro obecně známé negativní účinky RTG záření již tak často prováděno.

Mezi moderní metody terapie dnes patří aplikace rázové vlny, kdy dochází působením koncentrovaného utlrazvuku k „rozbití“ ostruhy a přilehlých úponů a ze vzniklého krvácení pak dojde k výživě postiženého místa. I přes dobré léčebné výsledky tato metoda nedoznává přílišného rozšíření pro její určitou bolestivost a finanční nákladnost. Nejnovější neoperační metodou léčby je v současnosti propagovaná terapie růstovými faktory získanými z vlastní krevní plasmy pacienta. Tuto léčbu lze provádět ambulantně a většinou k dlouhodobému ústupu obtíží stačí injekční jednorázová aplikace do místa bolestivosti, což potvrzují v současnosti publikované zahraniční studie.

Pokud i tyto metody terapie nepřinášejí dobrý efekt, přichází na řadu léčba operační, kdy je vždy nutné primárně řešit vyvolávající příčinu obtíží. Pokud je příčinou obtíží propadlá klenba nohy,  je nutné odstranit tuto příčinu. Existuje široká škála operačních postupů k řešení tohoto problému, které jsou zvoleny přísně individuálně ke zdravotnímu stavu pacienta. Pokud však již vyvolávající příčina obtíží pominula (chron. přetížení paty, nevhodná obuv) a obtíže nadále přetrvávájí (dráždění tkání vzniklou patní ostruhou) i přes intenzivní neoperační léčbu , je nutné operační odstranění patní ostruhy s částečným protětím vazivových struktur v jejím okolí. Tato operace je dnes prováděna mininvazivně, kdy je skrz 1 cm řez zavedena pod patní kost optika artroskopu, z protilehlé strany jsou pak ze stejně dlouhé incize zaváděny nástroje, kterými se odbrousí ostruha patní kosti a částečně odetnou přilehlé bolestivé vazivové struktury. Tato miniinvazivní metoda zanechává jen kosmeticky zanedbatelné jizvy a umožňuje rychlejší rekonvalescenci. V pooperačním období je nuté odlehčení končetiny 6 týdnů. Plné zatížení končetiny včetně sportovních aktivit je dovoleno za 3 měsíce po operaci.

 

Veškeré doplňující, případně i další infromace velmi rád poskytnu na bartosroman@seznam.cz, roman.bartos@onmb.cz

 

<< Zpět na zajímavosti